Czego dotyczy norma PM10?

Najprościej rzecz ujmując, PM10 to mieszanina cząsteczek zawartych w powietrzu, które posiadają średnicę nie większą niż 10 μm. Czym odznacza się norma PM10? Jak określone są normy tego typu w naszym kraju? Jaki skład posiada taka norma i czym się cechuje?

PM10 co to znaczy?

Pył PM10 może zawierać w swoich składzie toksyczne substancje, jakimi są dioksyny, benzopireny oraz furany. Co ciekawe, występowanie pyłu PM10 zazwyczaj wiąże się z procesami spalania paliw ciekłych i stałych. Pamiętajmy o tym, że takie substancje są szkodliwe dla naszego zdrowia, a nawet życia. 

Norma PM10

Norma PM10 w naszym kraju jest określana w kilku sposobach, jakimi są:

  • alarmowy poziom, który przekracza 150 µg/m3 na dobę,
  • poziom informowania, jaki bazuje na 100 µg/m3 na dobę,
  • poziom dopuszczalny, który wiąże się z 50 µg/m3 na dobę. 

Warto zauważyć, że PM10 https://dragonmask.pl/blog/normy-dla-pylow-pm2-5-i-pm10-w-polsce-i-w-europie bardzo często jest określany mianem pyłu grubego. Jest to mieszanina cząsteczek, które występują w powietrzu. Nie przekraczają one średnicy na poziomie 10 μm.

W tym przypadku pyłami zawieszonymi są aerozole atmosferyczne, które występują jako stałe lub ciekłe cząstki naturalnego pochodzenia. Ma to związek z pyłami mineralnymi, aerozolami soli morskiej oraz cząstkami produkowanymi przez człowieka w formie zanieczyszczeń. Normy PM10 jasno wskazują, jakie wartości są dopuszczalne w danym miejscu. 

Comments are closed.